Starosta Powiatu Iławskiego –  Bartosz Bielawski i dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie – Beata Lenartowicz

We wtorek 1 października wmurowano Kamień Węgielny i Akt Erekcyjny po budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Centrum Rehabilitacji w Iławie (Lipowy Dwór Iława – ul. Sucharskiego). „Nastąpił ten dzień, gdy marzenia spełniają się na naszych oczach” – tak skomentowali prowadzący uroczystość, przedstawiciele tej powiatowej placówki. W uroczystości wzięła udział Bernadeta Hordejuk – Przewodnicząca Sejmiku Województwa  Warmińsko – Mazurskiego, władze Powiatu Iławskiego:  Bartosz Bielawski – Starosta Powiatu Iławskiego, Marek Polański – Wicestarosta Powiatu Iławskiego, Renata Motylińska – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Beata Szoka – Skarbnik Powiatu Iławskiego. Ponadto uroczystość uświetnili ks. Rafał  Giedrojć  – wikariusza parafii rzymsko – katolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Iławie, Daniel Wygonowski – wykonawca inwestycji (Firma Budowlana  UNIB z Ostródy), Beata Lenartowicz – dyrektor Zespołu Placówek  Szkolno – Wychowawczych w Iławie, a zarazem gospodarz uroczystości, Lucyna Bączek wicedyrektor ZPSW oraz Justyna Milewska – wicedyrektor ZPSW.

Bernadeta Hordejuk, jako radna wojewódzka, wspólnie z władzami powiatu zabiegała o to, by inwestycja ta była realizowana.

– Wsłuchiwaliśmy się w potrzeby społeczności, która związana jest z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczych od lat. Ta inwestycja jest zwieńczeniem tych potrzeb. Placówka będzie miała obiekt, na który zasługuje – mówiła Bernadeta Hordejuk.

Starosta Bartosz Bielawski powiedział natomiast, że inwestycja jest priorytetowa dla powiatu i wyraził nadzieję, że siedziba placówki będzie gotowa w planowanym terminie.

–  W lipcu podpisaliśmy umowę dotyczącą projektu pn. „ Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – etap I”. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wyniosła  2.707.924,00 zł. Zakończenie prac z nią związanych planuje się na lipiec 2021 r. i mam nadzieję, że tak właśnie się stanie – powiedział Starosta Powiatu Iławskiego.

Nie mogło zabraknąć także uczniów placówki, którzy z nową siedzibą wiążą nadzieję na przyszłość. W imieniu społeczności uczniowskiej głos zabrała jedna z uczennic, Gabriela Mówińska.


Po przywitaniu gości i przemowach okolicznościowych nastąpiło  odczytanie treści Aktu Erekcyjnego i złożenie podpisów.

Oto treść Aktu Erekcyjnego:

   Mając na względzie dobro i godność najsłabszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców Powiatu Iławskiego w dniu 1 października 2019 roku został wmurowany kamień węgielny pod budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Centrum Rehabilitacji.

       Inicjatywa podejmowana od lat przez Starostwo Powiatu Iławskiego osiągnęła swój szczęśliwy finał w postaci umowy zawartej 5 czerwca 2019 roku zakładającej budowę nowej placówki dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

 Realizacja budowy została powierzona Firmie Budowlanej  UNIB z Ostródy.

       W ten sposób pomysł budowy, wspierany i gorąco wyczekiwany przez środowisko rodziców, dzieci, nauczycieli i pracowników Szkoły na czele z Dyrekcją osiąga swój zamierzony cel.                             

Z niecierpliwością będziemy wyczekiwać momentu pierwszego dzwonka w nowym jej budynku.

Kamień węgielny pod budowę nowej Szkoły został poświęcony przez  Ks. Rafała Giedrojcia – wikariusza parafii p.w.: św. Andrzeja Boboli.

Został wmurowany w obecności zaproszonych Gości, grona uczniów i nauczycieli.


Podpisy na Akcie Erekcyjnym złożyli: Bernadeta Hordejuk – przewodnicząca; Bartosza Bielawski – Starosta Marek Polański – wicestarosta, Beata Szoka – skarbnik; Renata Motylińska – naczelnik; ks. Rafał  Giedrojć  – wikariusz, Daniel Wygonowski – wykonawca; Beata Lenartowicz – dyrektor.

             W kolejnej części uroczystości nastąpiło poświęcenie i wmurowanie Kamienia Węgielnego i Aktu Erekcyjnego. Każdy z  gości osobiście położył trochę zaprawy, o co od strony technicznej zadbali gospodarze.

Prowadzący uroczystość Walerian Lewko i Bartosz Laskowski zakończyli ją, cytując słowa Janusza Korczaka (Patrona ZPSW w Iławie): „Marzenie jest programem życia”. A dziś wszyscy zgodnie mogą powiedzieć: „Dzisiaj nastąpił ten dzień, gdy marzenia spełniają się na naszych oczach”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fot. Magdalena Rogatty