Dziś, tj. w piątek 18 października, o godz. 9.00, w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędą się eliminacje powiatowe XLIV Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Iławskiego. Zwycięzcy eliminacji powiatowych otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Iławskiego.  Natomiast  laureaci eliminacji powiatowych wezmą także udział w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 24.10.2019 r. w kaplicy Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.