Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu zorganizował w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie konferencję metodyczną. Odbyła się ona 8 października.Pierwszy wykład wygłosiła dr Danuta Oleksiak, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Elblągu. A tematem były zmiany w szkolnictwie ponadpodstawowym w kontekście realizacji doradztwa zawodowego. Marek Cieślak wygłosił natomiast wykład pt. ”Szkoła – Profilaktyka – Rodzina”.

Po wykładach odbyły się spotkania w grupach przedmiotowych (języka polskiego  – SP, SPP), matematyki (SP), W-F, języka obcego, chemii, biologii, historii, geografii, przedmiotów zawodowych, pedagogów, kształcenia specjalnego, informatyki. Udział w konferencji był bezpłatny. Uczestnicy otrzymali zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia zawodowego.

konferencja 2


www.powiat-ilawski.pl

Fot. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie