Wtorek 17 września obfitować będzie w wydarzenia samorządowe w Starostwie Powiatowym w Iławie. O godz. 11 odbędzie się Zarząd Powiatu Iławskiego, o godz. 12.15 sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego, a o godz. 13 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.We wtorek 17 września, o godz. 11.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to m.in.:

 1. propozycje zadań publicznych, jakie będą realizowane/ zlecane w 2020r.,
 2. informacja na temat poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach położonych na obszarze ograniczonego użytkowania.

  O godz. 12.15 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się III Sesja XII Kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego.

Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. podsumowanie wymiany młodzieży w ramach współpracy między Powiatem Iławskim a Powiatem Hof,
 2. przyjęcie przez Radę rezygnacji Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego,
 3. przyjęcie przez Radę rezygnacji Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego,
 4. wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego,
 5. wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego.

  O godz. 13.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tematem posiedzenia będzie Petycja  dot. „Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów”.