W czwartek 26 września o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Iławie (sala nr 20) odbędzie się X Sesja Rady Powiatu Iławskiego.Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Iławskiego na lata 2017-2020 za 2017-2018 rok,
 2. przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019,
 3. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 4. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,
 5. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia placówki kształcenia praktycznego w centrum kształcenia zawodowego,
 6. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia ośrodka dokształcania  i doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,
 7. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum
  w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie,
 8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie w dzierżawę pomieszczeń,
 9. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków PFRON
  na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku,
 10. podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2027,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok.