We wtorek 24 września, w Starostwie Powiatowym w Iławie, odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego oraz Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.O godz. 11.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego. Tematy, które będą omawiane podczas posiedzenia to m.in.:

  1. stan przygotowania szkół i placówek do nowego roku szkolnego 2019/2020,
  2. informacja o stanie technicznym obiektów mostowych i realizacji zadań związanych  z ich przebudową.

 

Tego samego dnia, o godz. 13:00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego. Podczas komisji nastąpi zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku w zakresie właściwości komisji. Przedstawiona będzie także informacja na temat poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach położonych na obszarze ograniczonego użytkowania.