W czwartek 26 września, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala.Porządek posiedzenia przewiduje m. in. podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie,
  2. zbycia aktywów trwałych Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
    w Iławie.