W czwartek 19 września,  o godz. 13:00, w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Opiniowana będzie m.in. informacja z wykonania budżetu  powiatu za I półrocze  2019 roku w zakresie właściwości komisji.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m.in.:

  1. zaopiniowanie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku w zakresie właściwości komisji,
  2. zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu  Iławskiego na lata 2017-2020 za 2017-2018 rok,
  3. zaopiniowanie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019,
  4. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  5. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,
  6. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia placówki kształcenia praktycznego w centrum kształcenia zawodowego,
  7. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego w centrum kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,
  8. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie,
  9. informacja z realizacji zajęć wynikających z zadań statutowych szkół, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
  10. aneksy do arkuszy organizacji roku szkolnego 2019/2020 (uchwała ZP-informacja). Fot. pixabay.com