Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie programów rozwojowych. Nabór potrwa do 20 września!Mowa o operacjach realizowanych przez podmioty inne niż LGD (Lokalna Grupa Działania), w ramach LSR OW KE (Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego) na lata 2016-2023, realizowanych w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków:

Wnioski można składać w terminie od 6 września 2019 roku do 20 września 2019 roku, w dniach roboczych, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Zakres tematyczny operacji zgodny z LSR OW KE 2016-2023 i limity dotacji:

20/2019/PI – podejmowanie działalności gospodarczej – limit 200.000,00 PLN

19/2019/PG – projekt grantowy – limit 87.906,05 PLN

18/2019/PI – tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – limit 300.000,00PLN

17/2019/PI – rozwijanie działalności gospodarczej – limit 1.072.229,97 PLN


Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w OGŁOSZENIACH:

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/2280-og%C5%82oszenie-naboru-wniosk%C3%B3w-17-2019-pi-rozwijanie-firm.html

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/2281-og%C5%82oszenie-naboru-wniosk%C3%B3w-18-2019-pi-inkubator-przetw%C3%B3rstwa-lokalnego.html

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/2282-og%C5%82oszenie-naboru-wniosk%C3%B3w-w-konkursie-nr-19-2019-pg-projekt-grantowy.html

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/2283-og%C5%82oszenie-naboru-wniosk%C3%B3w-w-konkursie-nr-20-2019-pi-tworzenie-firm.htmlFot. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania