Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie zaprasza osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie – pokój nr 20 w każdy wtorek i piątek, w godzinach 7:15 – 15:15 oraz pod nr tel. 89 649 04 50.Kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej niezawodowej?

Mogą ja pełnić zarówno pary małżeńskie jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim. Według polskiego prawa, kandydaci na rodziców zastępczych powinni:

  • być godnymi powierzenia im  zadań rodziny zastępczej;
  • na stałe mieszkać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania;
  • jeśli mają dzieci – posiadać pełnię władzy rodzicielskiej;
  • uzyskać pozytywną opinię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

    Fot. pixabay.com