Władze Powiatu Iławskiego były gospodarzem niedzielnej uroczystości obchodów 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odbyła się ona w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Iławie oraz na Cmentarzu Komunalnym przy Pomniku Nieznanego Żołnierza.W uroczystości wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich z Powiatu Iławskiego:

– Kombatanci Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych na czele z Karolem Jacuńskim, prezesem zarządu oddziału okręgowego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień  i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie (reprezentujący iławskie organizacje kombatanckie);

– Związku Sybiraków, reprezentowanego przez Teresę Hływę, członka zarządu oddziału w Iławie;

– Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej oddziału w Iławie, na czele z Prezesem Eugeniuszem Dębińskim.  

Zaproszenie na uroczystość przyjęli także przedstawiciele Stowarzyszenia „Polskich Dzieci Wojny”, oddział terenowy w Iławie, na czele z Prezesem oddziału Antonim Kwaśniewskim.

Byli także przedstawiciele samorządów lokalnych: Bartosz Bielawski – Starosta Powiatu Iławskiego, Marek Polański – Wicestarosta Powiatu Iławskiego, Maciej Rygielski – Członek Zarządu Powiatu Iławskiego, Marek Borkowski – Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego, Dawid Kopaczewski – Burmistrz Iławy, Michał Młotek – Przewodniczący Rady Miasta Iława oraz Andrzej Brach – Zastępca Wójta Gminy Iława oraz powiatowych służb mundurowych, Związku Harcerstwa Polskiego. O gości zadbali wolontariusze PCK.

Po mszy świętej, którą celebrowali trzej księża – proboszcz parafii, w której msza święta się odbywała, ks. Jerzy Żochowski – proboszcz parafii św. Brata Alberta w Iławie – ks. kan. Marian Florek oraz emerytowany duchowny mieszkający w Iławie – ks. major Marek Reimer, uczestnicy uroczystości przemaszerowali na Cmentarz Komunalny znajdujący się przy parafii. Towarzyszyła im  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Iławy, której gra dodała całej uroczystości podniosłego charakteru.

Na cmentarzu gości uroczystości przywitał Starosta Powiatu Iławskiego, Bartosz Bielawski. Wprowadzono Poczty Sztandarowe, złożono kwiaty pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Prezes zarządu oddziału okręgowego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień  i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie – Karol Jacuński, wygłosił Apel Pamięci Oręża Polskiego.

Po oficjalnej części uroczystości goście udali się do Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, gdzie Starosta wręczył podziękowania przedstawicielom organizacji kombatanckich oraz stowarzyszeniom za owocną współpracę z Samorządem Powiatu Iławskiego.

Odrębne podziękowanie zostało skierowane do byłego już komendanta Hufca ZHP Iława – Macieja Marciniaka, za  wieloletnia współpracę i wkład w kształtowanie postaw młodego pokolenia.

www.powiat-ilawski.pl


Fot. Magdalena Rogatty