W poniedziałek 16 września, o godz. 8:00 w sali nr 1 odbędzie się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.Proponowany porządek obrad zakłada m. in.:

  1. Przyjęcie informacji dotyczącej organizacji XXI Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.

2. Przyjęcie informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w powiecie iławskim.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku.

4. Przyjęcie informacji z realizacji „Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego na lata 2017-2020” za rok 2018.

5. Przyjęcie informacji dotyczącej pozyskania środków PFRON w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami”.


Fot. pixabay.com