W czwartek 26 września, o godz. 10:45, w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m.in.:

  1. zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 roku,
  2. zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2027,
  3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu  na 2019 rok.