W środę 19 września w Starostwie Powiatowym w Iławie odbędą się posiedzenia dwóch komisji: Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Rewizyjnej.W środę 18 września o godz. 12:00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to m.in.:

  1. stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie iławskim za I półrocze 2019 roku,
  2. zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku w zakresie właściwości komisji,
  3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną w 2019 roku.

 

Tego samego dnia, o godz. 13:30, w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.  Podczas posiedzenia omówiona zostanie analiza wykonania budżetu powiatu za I  półrocze 2019 roku.