We wtorek 10 września, o godz. 11.00, w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to m.in.:

  1. raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Iławskiego do roku 2020 ( za lata 2017 -2018),
  2. informacja dotycząca funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  3. informacja dotycząca polityki kadrowej nauczycieli na rok szkolny 2018/2019,
  4. zaopiniowanie informacji o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.