Starosta Powiatu Iławskiego informuje o sprzedaży w trybie aukcji rowerów, które przeszły na własność Powiatu, w wyniku stosowania przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. Przedmiotem aukcji będą 24 rowery, dla których upłynął okres przechowywania w Biurze Rzeczy Znalezionych, a znalazcy nie wyrazili chęci ich odbioru. Licytacja odbędzie się 20.09.2019 r. o godzinie 10.00 w sali nr 1 w Starostwie Powiatowym w Iławie.Sprzedawane rowery obejrzeć można w dniu poprzedzającym aukcję czyli w czwartek 19.09.2019 r. w godzinach 8.00 -14.00 oraz w dniu aukcji, w piątek 20 września, w godzinach 8.00-9.30.

Ogłoszenie

Dokumentacja fotograficzna

Szczegółowe informacje znaleźć można również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.