Interesuje Cię nowoczesna edukacja? Jesteś rodzicem, nauczycielem albo dyrektorem szkoły – ta konferencja jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy na bezpłatną konferencję Człowiek 4.0 Empatia. Nauka. Technologia – poświęconą nowoczesnemu nauczaniu. Odbędzie się ona 25 września w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.Na konferencji wraz z ekspertami będziemy dyskutować o kompetencjach potrzebnych do harmonijnego rozwoju w przyszłości. Będziemy mówić o czwartej rewolucji przemysłowej, robotyzacji, humanoizacji, o zmianach zachodzących w społeczeństwie i na rynku pracy. Porozmawiamy o kompetencjach miękkich i o tym, jak je w sobie i swoich dzieciach rozwijać.


Czekamy na Ciebie 25 września 2019 roku, w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ulicy Trylińskiego 2.


PROGRAM KONFERENCJI

09.45 – Powitalna kawa, rejestracja uczestników

10.00 – Otwarcie konferencji – Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10.10 – Kim jest człowiek przyszłości? – dr hab. Piotr Mikiewicz

10.30 – Jak kształtują się kompetencje miękkie na różnych etapach edukacji? – prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

11.10  – Zwolnieni z teorii, czyli nauczanie eksperymentalne, innowacyjność i kreatywność na przykładzie uczniów bartoszyckiego technikum – Katarzyna Zagajewska-Sycz

11.25 – Przerwa kawowa

11.40 – Szkoła bez dzwonków, bez schematów, bez granic dla nauki, czyli flow u dzieci – Izabella Gorczyca

11.55 –  Panel dyskusyjny z udziałem: Macieja Błaszaka, Izabelli Gorczycy, Igi Skolimowskiej, Michała Opieczyńskiego (dyrektora departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UM WWM w Olsztynie), Piotra Mikiewicza, Bronisława Reddiga.

 Sylwetki prelegentów i uczestników panelu:

Blaszczak

Doktor hab. Maciej Błaszak, profesor UAM – kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus, Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Autor i współautor pięciu monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów.


F. Izabela Gorczyca

Izabella Gorczyca – uważa, że szkoła powinna konsekwentnie łamać schematy, uczyć myślenia nieskrępowanego konwencjami i postępowania, zgodnie z którym drugi człowiek jest zawsze celem, a nigdy środkiem. Uważa, że edukacja szkolna jest zbyt ważna, by zamykać ją w ramach bezpiecznych i z dawna wypróbowanych sposobów nauczania. Uważa, że szkoła może i powinna być laboratorium myśli, przestrzenią nieskrępowanych innowacji i inwencji.Poza tym jest dyrektorką szkoły No Bell; założycielką Instytutu Innowacji Dydaktycznych; współzałożycielką polskiej gałęzi ruchu „Budząca się szkoła”, założycielką marki mebli edukacyjnych No Bell Design. Szkoła No Bell może poszczycić się tytułami „Innowatora Oświaty”, „Szkoły z mocą zmieniania świata”, „Skrzydła Wyobraźni”, jest też zwyciężczynią w międzynarodowym konkursie „Edumission 2017” na najlepszą innowacyjną szkołę na świecie.


F. reddig

Bronisław Reddig – szef Relacji Społecznych w Michelin Polska S.A., specjalista w dziedzinie szkoleń i zarządzania kompetencjami. Podzieli się doświadczeniami w wykorzystaniu „profili kompetencji” w planowaniu szkoleń i opowie o korzyściach, jakie może przynieść pracodawcy i studentowi realizacja studiów w trybie dualnym.


skiolomowska

Iga Skolimowska – absolwentka XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, obecnie studentka Akademii Teatralnej w Warszawie i wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii. Prezes Stowarzyszenia Olsztyn 2.0, które jest najmłodszym w historii laureatem Statuetki św. Jakuba – nagrody Prezydenta Miasta Olsztyna. Koordynatorka międzynarodowego projektu USE-IT Olsztyn. Była redaktor naczelna Magazynu Kulturalnego Kloszart. Mentoruje ludzi młodych w obszarze działań społecznych, promocji oraz działań kreatywnych. Pasjonatka kultury, aktorka i wolontariuszka.


Mikiewicz

Doktor hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW – socjolog edukacji, od 2005 r. związany z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Zajmuje się społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania edukacji, procesami kształtowania biografii przez edukację oraz relacjami edukacji i struktury społecznej. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie Zintegrowanej Strategii Umiejętności oraz Prognozowania zapotrzebowania na zawody z systemu edukacji branżowej. Aktywny członek wielu krajowych i międzynarodowych sieci badawczych. W latach 2009–2013 koordynator Sociology of Education Research Network w ramach European Sociological Association. Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji w ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Współpracuje z lokalnymi władzami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi – m.in. współtworzył Wrocławską Strategię Edukacyjną. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


Zagajewska

Katarzyna Zagajewska-Sycz – nauczycielka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach. Od czterech lat koordynatorka projektów edukacyjno-społecznych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Projektów Społecznych ˜„Zwolnieni z Teorii”.


 

Idea konferencji: Czasy, w których teraz żyjemy, są niezwykle ciekawe. Na naszych oczach dzieje się czwarta rewolucja przemysłowa. Procesy robotyzacji, digitalizacji, automatyzacji stają się codziennością, a trend dopiero się nasila. W sposób znaczący zmienia się rynek pracy. Pracodawcy wymagają nowych kompetencji. Bardzo szybkie jest tempo zmian. Wiele zawodów na naszych oczach ewoluuje, znika. […] Sztuczna inteligencja również stawia przed nami nowe wyzwania. Jej stosowanie w pracy będzie coraz bardziej powszechne. Jak więc wykorzystać szanse, które daje postęp? Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości i wykorzystać ją dla siebie? Jakie kompetencje rozwijać już dziś, aby przygotować się na wyzwania jutra? O tym i o wielu innych sprawach podczas konferencji….


 

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza:

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ:

https://rpo.warmia.mazury.pl/formularz/200/konferencja-czlowiek-40-empatia-nauka-technologia-%E2%80%93-olsztyn-25-wrzesnia-2019-r

do dnia 18.09.2019 r.

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów konferencji.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.


Źródło: Urząd Marszałkowski w Olsztynie