Starosta Powiatu Iławskiego informuje o sprzedaży w trybie aukcji rowerów, które przeszły na własność Powiatu w wyniku stosowania przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.


Przedmiotem aukcji będą 24 rowery, dla których upłynął okres przechowywania w Biurze Rzeczy Znalezionych, a znalazcy nie wyrazili chęci ich odbioru. Licytacja odbędzie się 20.09.2019 r. o godzinie 10.00 w sali nr 1 w Starostwie Powiatowym w Iławie.

Sprzedawane rowery obejrzeć można w dniu poprzedzającym aukcję czyli 19.09.2019 r w godzinach 8.00 -14.00 oraz w dniu aukcji w godzinach 8.00-9.30.

Ogłoszenie

Dokumentacja fotograficzna

Szczegółowe informacje znaleźć można również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Iławie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.