Projekt aktywizacyjny „Twoja ścieżka kariery” ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie. Skierowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

  • są w wieku 18-64 lat i zamieszkują na terenie powiatu iławskiego, nowomiejskiego bądź ostródzkiego.
  • są zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym
  • osoby korzystające z pomocy OPS, MOPS, PCPR, PO, PŻ, PCK

    Projekt obejmuje wiele form wsparcia m.in. treningi, warsztaty i szkolenia. Uczestnicy mogą liczyć m.in. na opiekę nad dziećmi podczas zajęć, catering podczas zajęć czy zwrot kosztów dojazdu na zajęcia grupowe.                                                                                                                                   Więcej informacji na plakacie poniżej

fot. pixabay.com