13 lipca 2019 roku pożegnaliśmy Wiktora Peruckiego, Prezesa Koła Związku Sybiraków w Iławie, człowieka serdecznego, miłego, wrażliwego na ludzką krzywdę i niezwykle oddanego podtrzymywaniu pamięci Sybiraków. Prezes koła był od 2009 roku, a w Iławie zamieszkiwał od 2008 roku.kondolencjeAby zrozumieć Jego patriotyczne zaangażowanie w pracę Koła, należy przybliżyć dzieje rodziny Peruckich, co czynimy.


Dziadkowie Peruccy i Jabłońscy po wojnie polsko – sowieckiej w latach 1919-1921 zostali osadnikami  wojskowymi na terenie powiatu słonimskiego (obecnie Białoruś) w osadzie o nazwie Basiny. Wyjechali z terenu województwa kieleckiego wraz z dziećmi w 1923 roku. Dziadkowie otrzymali po 50 ha ziemi na której pobudowali domy i obiekty gospodarcze. W 1935 roku rodzice Wiktora Peruckiego, Stefan Perucki oraz Eleonora Jabłońska, pobrali się. Tam w 1938 roku urodził się najstarszy brat Wiktora, Jerzy. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu terenów zamieszkałych przez rodziców, 10 lutego 1940 roku cała rodzina została wywieziona w głąb Związku Radzieckiego. W czasie transportu przyszła na świat siostra Wiktora, Zofia. Rodzina została umiejscowiona w osadzie Krytaja Osyp w okręgu wołogodzkim. Byli traktowani jak więźniowie. Dorośli pracowali przy wyrębie lasu. Panował okropny głód.

   Dziadek Wiktora, Zygmunt Perucki został dodatkowo skazany i zamknięty w więzieniu na 5 lat za „krytykowanie władzy sowieckiej”. Z więzienia już nie powrócił. Po podpisaniu przez gen. Sikorskiego w 1941 roku umowy z Sowietami została utworzona tzw. Armia Andersa. W tej armii znalazło się rodzeństwo ojca i matki. Po opuszczeniu w 1942 roku ZSRR przez Armię Andersa nastąpiło nasilenie represji wobec Polaków. W 1942 roku zmarła siostra Zofia oraz dziadek Stanisław. W 1943 roku ojciec Wiktora, Stefan wstąpił do Dywizji Kościuszkowskiej. W sierpniu 1943 roku w miejscowości Muraszy urodziły się bliźnięta, Wiktor i Lilia. Ojciec Wiktora przeszedł cały szlak bojowy aż do Berlina. W maju 1945 roku został skierowany w okolice Wrocławia, gdzie osiedlił się w miejscowości Sadków. W kwietniu 1946 roku z zesłania powróciła matka Eleonora z trójką dzieci, Jerzym lat 8 i 3 latkami Wiktorem i Lilią i dołączyła do męża. Wraz z matką wrócił babcia Wiktora, Marianna Jabłońska. Rodzice do końca życia mieszkali w Sadkowie, gdzie również dorastały ich dzieci.

Wiktor Perucki, gdy mieszkał w Lubinie, należał do Koła Terenowego Sybiraków, Oddział w Legnicy. Po zmianie miejsca zamieszkania był czynnym członkiem Koła Związku Sybiraków w Iławie, od 2015 roku pełnił funkcję Prezesa. 7 lutego 2006 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego, Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Ś.p. Wiktor Perucki całym swoim życiem dawał przykład ludzkiej przyzwoitości. Ukochany mąż, tata i dziadek, mimo trudnych przeżyć, uczył szacunku do wartości patriotycznych i drugiego człowieka.

Rodzina Wiktor Perucki był Prezesem Koła Związku Sybiraków w Iławie od 2009 roku

Wiktor Perucki

Fot. Archiwum prywatne