– Rok szkoły 2019/2020 będzie rokiem szczególnym dla szkolnictwa  ponadpodstawowego w naszym powiecie – mówi Renata Motylińska, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie. –  Do szkół powróciły 4-letnie licea, 5-letnie technika,  od 2017 r. kontynuują swoją działalność branżowe szkoły I stopnia, zakończył się etap istnienia Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.W związku ze zmianą ustroju szkolnego, samorząd intensywnie  przygotowywał się do przyjęcia, tzw. podwójnego rocznika, analizowano potrzeby uczniów, możliwości lokalowe, kadrowe poszczególnych szkół. Tworzenie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych jest zadaniem powiatu, dlatego podjęto  działania służące zaspokojeniu potrzeb naszych mieszkańców. W Powiecie Iławskim przygotowano miejsca dla 1958 pierwszoklasistów – ostatnich absolwentów gimnazjów i pierwszych absolwentów szkół podstawowych.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych przebiegła sprawnie i młodzież znalazła kierunki, w których będzie mogła się kształcić, chociaż nie zawsze były to szkoły pierwszego wyboru. Należy za to podziękować komisjom rekrutacyjnym, ponieważ nabór w tym roku wymagał dużego wysiłku logistycznego i organizacyjnego.

Już wiemy, że w placówkach prowadzonych przez Powiat Iławski, 2 września pierwszy dzwonek zabrzmi na pewno dla 1816 uczniów klas pierwszych, w tym 853 uczniów, którzy będą  kontynuowali edukację po  gimnazjum oraz 963 po klasie ósmej.


Młodzież będzie pobierała naukę w 6 zespołach szkół:

  • w Zespole Szkół Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Iławie, w liceum  ogólnokształcącym naukę rozpocznie 419 pierwszoklasistów, w tym  197 uczniów po gimnazjum, 222 uczniów po ósmej klasie,
  • w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie naukę rozpocznie 357 uczniów. Do techników przyjęto 324 osoby, w tym  po gimnazjum  – 162, po ósmej klasie – 162. Młodzież będzie kształciła się w zawodach: technik ekonomista, technik budownictwa, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik przemysłu mody.

Mniejszym zainteresowaniem uczniów cieszyła się kontynuacja edukacji w   branżowej szkole I stopnia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  przyjęto tylko 33 uczniów, 16 po gimnazjum i 17 po klasie ósmej.

  • w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie naukę rozpocznie 417 pierwszoklasistów. Do techników przyjęto 219 uczniów (95 po gimnazjum, 124 po ósmej klasie), którzy będą kształcić się  w zawodach: technik handlowiec, technik reklamy, technik hotelarstwa, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności. W  branżowej szkole I stopnia, do klas wielozawodowych, przyjęto 198 uczniów (po gimnazjum 94, po ósmej klasie 104),
  • w Zespole Szkół w Lubawie naukę rozpocznie największa grupa pierwszoklasistów – 447. Do techników przyjęto 121 uczniów (58 po gimnazjum, 63 po szkole podstawowej), którzy będą się kształcić w zawodach: technik elektryk, technik rachunkowości, technik logistyk, technik rolnik. W liceum kształcić będzie się 116 uczniów (69 po gimnazjum, 47 po ósmej klasie).

W branżowej szkole I stopnia, w klasach wielozawodowych naukę rozpocznie 210 uczniów (94 po gimnazjum, 116 po szkole podstawowej),

  • w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, naukę rozpocznie 160 uczniów. W technikach 99 osób (41 po gimnazjum, 58 po szkole podstawowej), młodzież będzie kształciła się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk. W branżowej szkole I stopnia w klasach wielozawodowych naukę rozpocznie 61 uczniów (27 po gimnazjum, 34 po ósmej klasie),
  • w Zespole Szkół Rolniczych im. H i S Sierakowskich w Kisielicach uczniowie do branżowej szkoły I stopnia po ósmej klasie przyjęto 16 uczniów.

– Dzięki zaangażowaniu dyrekcji i pracowników, w szkołach, w których zachodziła obawa, że infrastruktura będzie niewystarczająca dla zwiększonej liczby uczniów dokonano adaptacji, modernizacji pomieszczeń, m. in. w ZS im. Boh Września 1939 r. w Iławie przygotowano dwie sale lekcyjne do nauki języków obcych, w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie utworzono 2 sale dla technikum żywienia – mówi Renata Motylińska. – W szkołach trwają obecnie intensywne prace nad przygotowaniem planów zajęć lekcyjnych, aby nauka odbywała się przede wszystkim w systemie jednozmianowym. – Przygotowaliśmy się również do zwiększenia miejsc  noclegowych, zapewnienia opieki uczniom zamieszkującym poza miejscowością, w której będą pobierali naukę.  W Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie utworzono internat dla dziewcząt dysponujący  45 miejscami.

Z inicjatywy rodziców uczniów z niepełnosprawnościami, w poprzednim roku szkolnym, zainicjowano funkcjonowanie klas integracyjnych, również w tym roku przeprowadzono rekrutację do klas integracyjnych w Zespole Szkół im. S. Żeromskiego w Iławie – 1 oddział, w Zespole Szkół im. Boh. Września 1939 R. – 2 oddziały.

Uczniowie z niepełnosprawnościami  mają także możliwość kontynuowania nauki w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie – w branżowej szkole I stopnia, w szkole przysposabiającej do pracy.

www.powiat-ilawski.pl

Renata MotylińskaRekrutacja do szkół ponadpodstawowych przebiegła sprawnie i młodzież znalazła kierunki, w których będzie mogła się kształcić, chociaż nie zawsze były to szkoły pierwszego wyboru – mówi Renata Motylińska, która od 1 sierpnia 2019 roku jest nowym naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie. Fot. Powiat Iławski (M.Rogatty)