2 lipca w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyło się  spotkanie zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie przy współudziale Powiatu Iławskiego. Dotyczyło ono konsultacji projektu strategii rozwoju województwa pn. „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”.


Główne wnioski z dyskusji to: konieczność poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rozwiązania bezkolizyjne oraz potrzeba integracji środowiska biznesu ze sferą naukową i ich otoczenia, co jest kluczowym czynnikiem dla odkrywania nowych obszarów specjalizacji gospodarczej regionu.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustawa Marka Brzezina oraz Starosty Powiatu Iławskiego – Bartosza Bielawskiego przybyli na to spotkanie przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji publicznych, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców oraz wszystkie osoby, które zainteresowane są tematem rozwoju regionu w najbliższych latach. Konsultacje organizowane są  przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który prowadzi prace nad aktualizacją istniejącego już dokumentu dotyczącego strategii rozwoju naszego regionu. Powstaje ona z zaangażowaniem m.in. administracji, środowisk naukowych i biznesowych. Jest to już trzecia w historii funkcjonowania samorządowego województwa, aktualizacja określonych w lipcu 2000 r. kierunków rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.


– W miastach województwa trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu „Warmińsko-Mazurskie 2030.  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. To najważniejszy dokument określający obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej. W naprawdę sporym gronie dyskutowaliśmy w Iławie 2 lipca. W spotkaniu udział wzięli samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Kilkadziesiąt osób przysłuchiwało się prezentacji projektu strategii, a później dyskusji – tak mówiła o spotkaniu Bernadeta Hordejuk, Przewodnicząca Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego, która aktywnie uczestniczyła w spotkaniu. –  Wśród poruszonych przeze mnie tematów znalazła się sprawa budowy drogi ekspresowej S5 od Nowych Marzów do Iławy i Ostródy oraz budowa wiaduktu na drodze nr 16 pod Iławą. Cały czas czynimy starania w tym zakresie (przypominam, że Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wystosował apel do Premiera Rady Ministrów w sprawie budowy S5, podobnie jak samorządy leżące na trasie projektowanej drogi). To dla nas ogromnie ważne. Opinie i uwagi odnośnie projektu strategii można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych.

Projekt i formularz dostępne są tutaj: https://bit.ly/2xnaAIx.

Termin zgłaszania opinii i uwag upływa 16 lipca.

FOT. URZĄD MARSZAŁKOWSKI W OLSZTYNIE