Absolwenci szkół średnich zakwalifikowani na pierwszy rok studiów dziennych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami mogą sięgnąć po stypendia z Funduszu Stypendialnego Grupy Pracuj. Stypendia w wysokości 700 zł wypłacane będą przed dziesięć miesięcy.Fundusz Stypendialny Grupy Pracuj utworzony został przy Fundacji Batorego. Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży pochodzącej z niezamożnych środowisk, która rozpoczyna studia dzienne na uczelniach w Gdańsku (Politechnika Gdańska), Krakowie (Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza), Lublinie (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska), Poznaniu (Politechnika Gdańska), Rzeszowie (Politechnika Rzeszowska), Warszawie (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska) i Wrocławiu (Politechnika Wrocławska) na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami.

Fundusz, poza wsparciem finansowym, oferuje również absolwentom doradztwo w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej oraz pomoc w aklimatyzacji w mieście akademickim.

O stypendia mogą ubiegać się absolwenci szkół średnich, którzy zdali maturę w danym roku szkolnym, pochodzą z niezamożnych środowisk, legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach oraz mieszkają poza wielkimi aglomeracjami. Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2019 r.

Więcej informacji i formularz dla kandydatów, chcących ubiegać się o stypendia:

https://bit.ly/2O8rg1H.

źródło: Inkubator Technologiczny w Iławie – www.inkubator.ilawa.pl


Fot. pixabay.com