Coroczna akcja 'Trzymaj formę’ została przeprowadzona w 28 szkołach podstawowych – wśród 2195 uczniów ( w Szkołach Podstawowych w kl. V-VIII w Suszu, Lubnowych, Jawtach Wielkich, Babiętach Wielkich, Goryniu, Łęgowie, SP nr 3, 4, 5 w Iławie , Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie, w Kazanicach, Prątnicy, Lubawie, Rożentalu, Złotowie, Gałdowie, Gromotach, Lasecznie, Rudzienicach, Wikielcu, Borecznie, Zalewie, Bartach, Dobrzykach, Akademickim Zespole Placówek Oświatowych Fijewo, Byszwałdzie, Rumienicy, Ząbrowie) i klasach gimnazjalnych w Ząbrowie wśród 50 uczniów. Nauczyciele i pedagodzy szkolni, przeszkoleni przez pracowników Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, realizowali w roku szkolnym 2018/19 już XIII edycję programu edukacyjnego „Trzymaj formę”, zainicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Polską Federację Producentów Żywności a dotyczącego propagowania racjonalnego żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów i rodziców.


W czterech szkołach, tj. w Szkołach Podstawowych w Gałdowie, Byszwałdzie, Bartach i Akademickim Zespole Placówek Oświatowych w Fijewie nauczyciele wraz z uczniami realizowali własne projekty uwzględniające tematykę programu, w pozostałych szkołach podejmowali różne działania na te tematy.

W szczególności uświadamiali znaczenie spożywania zbilansowanej diety, czyli prawidłowo jakościowo i ilościowo skomponowanej diety oraz znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia.

Propagowane były również m. in. wybrane elementy edukacji konsumenckiej, znakowanie produktów wartością odżywczą (GDA), zdobywanie przez uczniów umiejętności czytania i rozumienia etykiet środków spożywczych.

Program realizowano poprzez:

  • Organizację zajęć, pokazów lub warsztatów kulinarnych – w 20 szkołach,
  • Spożywanie drugiego śniadania wspólnie, uczniów z nauczycielami – w 20 szkołach,
  • Konsultacje z rodzicami istoty problemu właściwego żywienia – w 16 szkołach,
  • Układanie jadłospisów zgodnie z zasadami zbilansowanej diety – w 13 szkołach,
  • Organizowanie zajęć praktycznych, warsztatów z edukacji konsumenckiej – w 13 szkołach,
  • Spotkania z ekspertem, specjalistą z zakresu żywienia – w 7 szkołach
  • Organizacja dodatkowych zajęć ruchowych/sportowych – w 22 szkołach,
  • Rodzice aktywnie pomagali lub uczestniczyli w organizacji/realizacji projektu – w 13 szkołach.                                                                                         Program będzie kontynuowany w szkołach powiatu iławskiego w przyszłym roku szkolnym.                                                                                      Szkoły współpracowały w ramach realizacji programu z różnymi instytucjami, organizacjami i partnerami powiatu iławskiego.                                                        Jolanta Labiś – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie