29 lipca (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2019-2023.

Proponowany porządek obrad zakłada m. in.:

  1. Przywitanie i przedstawienie członków Rady.
  2. Omówienie zasad funkcjonowania oraz zadań Rady.
  3. Wybory prezydium Rady.