W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie Nagrody im. prof. Janiny Wengris, przyznawanej przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Jedna z nich trafiła do Lecha Serwotki z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Napromku w Gminie Lubawa.Po raz pierwszy w historii konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris przyznano dwie nagrody – honorując oddzielnie osobę prywatną oraz podmiot zbiorowy. Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: Lech Serwotka oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Lech Serwotka został doceniony za prowadzenie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt przy leśnictwie Napromek w Nadleśnictwie Olsztynek (Gmina Lubawa – Powiat Iławski), którego funkcjonowanie polega na przyjmowaniu zwierząt wymagających pomocy, udzieleniu im opieki weterynaryjnej, przetrzymywaniu ich do uzyskania pełnej samodzielności, a na koniec wypuszczeniu do środowiska naturalnego. Inną ważną funkcją ośrodka jest edukacja ekologiczna. Obecność dzikich zwierząt daje niepowtarzalną okazję do ich obserwacji, a kontakt z pacjentami ośrodka jest dla zwiedzających silnym przeżyciem emocjonalnym. Każdy odwiedzający ośrodek zdobywa cenną wiedzę na temat postępowania z dzikimi zwierzętami i dzięki temu zwiększeniu świadomości ludzi wydatnie wzrasta bezpieczeństwo dzikich zwierząt.

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Napromku prowadzony przez Nadleśnictwo Olsztynek, znajduje się w Gminie Lubawa, Napromek 16. Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji ssaków, ale przyjmuje również ptaki. Działa od 2001 roku i posiada wszystkie niezbędne zezwolenia Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.  Najczęstszymi pacjentami ośrodka są sarny, myszołowy, bociany,  puszczyki, dziki oraz jeże.
Profesjonalne wyposażenie ośrodka zapewnia najlepsze warunki rehabilitacji zwierzęcym pacjentom. Na terenie ośrodka znajdują się woliery dla ptaków i mniejszych ssaków, zagroda dla ptactwa wodnego o dodatkowej funkcji adaptacyjnej dla ssaków, zagrody dla dzików i jeleniowatych. W roku 2016 została wybudowana duża zagroda do rehabilitacji wilków.


Natomiast Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków to stowarzyszenie istniejące od 1985 r. Przedmiotem działalności stowarzyszenia są głównie zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody na terenie Polski północno-wschodniej. Do priorytetów należy ochrona ptaków, w tym siedlisk, poznanie stanu i śledzenie zmian awifauny oraz szerzenie wiedzy na temat ptaków, o ich zagrożeniach i ochronie. Oprócz praktycznej ochrony ptaków członkowie i pracownicy PTOP prowadzą badania ornitologiczne, np. koordynują wielkoobszarowe inwentaryzacje jak Międzynarodowy Spis Bociana Białego. Poza tym PTOP zajmuje się edukacją ekologiczną poprzez szkolenia dla dorosłych, zajęcia w szkołach, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, wydawnictwa popularnonaukowe, naukowe i poradniki.


   Nagroda im. prof Janiny Wengris przyznawana jest za wspieranie postaw proekologicznych, propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz jego ochrony od 2014 roku. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.


Źródło: Urząd Marszałkowski w Olsztynie

WyroznieniSamorząd województwa warmińsko-mazurskiego reprezentowała Członek Zarządu Jolanta Piotrowska

Fot. Urząd Marszałkowski w Olsztynie