W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na projekty współpracy międzynarodowej pomiędzy samorządami. Wspomniane projekty mają mieć na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do zaangażowania społecznego, politycznego oraz wolontariatu. W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, z których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Wniosek mogą złożyć nie tylko gminy miejskie czy wiejskie, ale również organizacje reprezentujące samorządy terytorialne.


Rodzaj wsparcia: DOTACJA

Finansowanie:     ZALICZKA

Budżet programu: 185.468.000 euro (budżet całego programu EdO).

Wysokość wsparcia: maks. 25.000 euro.

Wkład własny: wymagany, lecz nieokreślony.

Czas trwania projektu: maks. 21 dni.

Dla projektów składanych do 1 lutego: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 lipca roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu.

Dla projektów składanych do 1 września: rozpoczęcie projektu musi nastąpić od 1 lutego do 31 października roku następującego po upływie tego terminu.

Partner zagraniczny: TAK

Składanie wniosków przez Internet: TAK

Kto może złożyć wniosek ?

  1. Miasta/władze miejskie.
  2. Gminy (miejskie/wiejskie).
  3. Komitety do spraw partnerstwa.
  4. Inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do zaangażowania społecznego, politycznego oraz wolontariatu.

Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.

W projekcie muszą brać udział organizacje z co najmniej 2 krajów, w których co najmniej jeden jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (organizacje nie muszą mieć formalnie udokumentowanej współpracy – np. podpisanej umowy partnerskiej).

W projekcie musi brać udział co najmniej 25 zaproszonych zagranicznych uczestników z krajów partnerstwa innych niż kraj goszczący.

Termin składania wniosków:

2 września 2019

1 lutego 2020

Źródło / Więcej informacji:     

Partnerstwo miast

Kontakt:

Punkt Kontaktowy “Europa dla obywateli” w Polsce

Al. Ujazdowskie 41

00-540 Warszawa

T:+48 22 447 61 16 , +48 22 447 61 74

edo@iam.pl