Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zapraszają na Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych wraz z rozstrzygnięciem XVI edycji Konkursu „Godni Naśladowania”. Forum odbędzie się 19 czerwca 2019 r. w Olsztynie.

W tym roku Warmińsko-Mazurskie Forum Organizacji Pozarządowych odbędzie się pod hasłem: „Organizacje społeczne na Warmii i Mazurach – ich miejsce w perspektywie
wyzwań rozwojowych regionu do roku 2030”. Serdecznie zapraszamy na spotkanie i zachęcamy do dyskusji, podzielenia się doświadczeniami i opiniami na temat roli organizacji pozarządowych w rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego. Będzie to nasz wspólny wkład do aktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030. Chcemy rozmawiać o potrzebach sektora pozarządowego, Państwa pomysłach na rozwój regionu i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego. To, co zostanie zawarte w strategii, będzie kształtowało politykę rozwoju województwa przez najbliższe 10 lat. Dlatego warto podzielić się swoim zdaniem i mieć bezpośredni wpływ na miejsce, w którym żyjemy.Data i miejsce wydarzenia: 19 czerwca 2019, godz. 11.00, Hotel OMEGA w Olsztynie, ul. Sielska 4aPROGRAM WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

Rejestracja uczestników: od godz. 10.30

I część: 11.00-13.00
Prezentacje:

  • Wyzwania rozwojowe Warmii i Mazur do roku 2030 w kontekście aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego – Przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego WWM
  • Gospodarka obiegu zamkniętego, niemarnowanie – globalnym wyzwaniem społecznym i gospodarczym – Agnieszka Rzymowska – Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego WWM
  • Współpraca międzynarodowa Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cele, kierunki, wyzwania, partnerzy – Łukasz Bielewski – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego WWM
  • Edukacja dla rozwoju i demokracji – czym być powinna? – miejsce organizacji pozarządowych w tym systemie, m.in. w zakresie wykorzystania środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Michał Opieczyński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego WWM.

Wstęp do dyskusji „World Cafe” – Monika Hausman-Pniewska – przedstawicielka Federacji Organizacji Socjalnych WWM FOSa

DEBATY przy STOLIKACH:

  1. Pomysły rozwojowe dla Warmii i Mazur.
  2. Potrzeby organizacji społecznych w regionie – co zrobić, aby łatwiej było prowadzić działalność społeczną w regionie?
  3. Gospodarka obiegu zamkniętego w województwie warmińsko-mazurskim. Niemarnowanie. Rola podmiotów ekonomii społecznej.
  4. Współpraca, partnerstwo w skali mikro i makro.
  5. Edukacja dla demokracji – w tym organizacji pozarządowych – problemy i potrzeby.

Przerwa: 13.00 – 13.20.


II część: 13.20 – 14.20
Wystąpienie Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Gala XVI edycji Konkursu „Godni Naśladowania” – Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
14.20 – poczęstunek

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 17.06.2019 r. na adres e-mail: op@warmia.mazury.pl lub tel. (89) 512 58 76.

Źródło (Tekst + Fot.) Regionalny Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego