Starosta Powiatu Iławskiego informuje o wyniku konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na  dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wynik Konsultacji Społecznych