We wtorek (4 czerwca 2019 r.), o godz. 11:00, w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie iławskim na lata 2014-2020” za rok 2018.
  2. Zaopiniowanie informacji dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala
    Wł. Biegańskiego w Iławie na podstawie „Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie”.
  3. Dochody i wydatki w ramach działalności bieżącej w roku 2018  w Porcie Śródlądowym w Iławie