W środę 12 czerwca, o godz. 8:00, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie, odbędzie się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.


Proponowany porządek obrad zakłada m.in.:

  1. Przyjęcie informacji o planowanych w 2019 r. imprezach sportowych, kulturalnych.
  2. Przyjęcie informacji z wydatkowania środków PFRON w 2018 r., w tym programu „Aktywny samorząd”.
  3. Przyjęcie informacji o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
    o Niepełnosprawności w Iławie w 2018 r.

Fot. pixabay.com