27 czerwca (czwartek) o godz. 10:00 w sali Nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu Iławskiego.


Porządek obrad przewiduje m. in.:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego
  w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego
  w Iławie.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego
  w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego
  w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego
  dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Zespole Szkół im. Konstytucji
  3 Maja w Iławie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego
  w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół w Lubawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego
  dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Zespole Szkół w Lubawie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego
  w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego
  dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego
  w czteroletnim liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego technikum w pięcioletnie   technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego technikum w pięcioletnie   technikum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego technikum w pięcioletnie   technikum w Zespole Szkół w Lubawie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego technikum w pięcioletnie   technikum w Zespole Szkół   im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego technikum w pięcioletnie   technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu iławskiego.
 17. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom Akcji „Czyste jeziora i rzeki -wiosna 2019”.
 18. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa weterynaryjnego
  w powiecie iławskim za rok 2018.
 19. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego za 2018 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego Szpitala
  im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu iławskiego na rok 2019.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania zasad udzielania dotacji celowych
  z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska
  i gospodarki wodnej.
 25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy (Grudziądz) – Iława – Ostróda.
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2027.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok.