W wyniku rozstrzygnięcia ubiegłorocznego naboru przeprowadzonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kolejne jednostki samorządowe podpisały umowy na remont i budowę dróg lokalnych. Wśród nich Starostwo Powiatowe w Iławie, które uzyskało z tej puli kwotę w wysokości 4 522 196, 34 zł.Na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku są 52 zadania (19 zadania powiatowe, 33 zadania gminne) na wartość dofinansowania ogółem 74 794 773,51 zł. Kwota ta uwzględnia dodatkową kwotę przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów w wysokości 2 496 263,71 zł.

W poniedziałek 3 czerwca  nastąpiło  podpisanie umów z Wicewojewodą Warmińsko-Mazurskim, Sławomirem Sadowskim  i samorządowcami z regionu. Wśród nich byli Starosta Powiatu Iławskiego, Bartosz Bielawski, Wicestarosta Powiatu Iławskiego, Marek Polański oraz Beata Szoka, Skarbnik Powiatu Iławskiego.

– Umowa, która podpisaliśmy dotyczy odcinka Goryń – Kisielice – Piotrowice oraz Lubawa – Mortęgi – mówi Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. – Dofinansowanie wynosi natomiast 4 mln 522 tys. 196, 34 zł.

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Samorządowcy z regionu w dniu podpisania umowy w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, a wśród nich Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski i Wicestarosta Powiatu Iławskiego Marek Polański

Fot. W-M UW Olsztyn

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Iławie