Zapraszamy do zapoznania się z informacją z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.


LINK:

sprawozdanie za 2018

Powiat Iławski