Dzisiejszy dynamicznie zmieniający się rynek pracy powoduje, że przejście młodego człowieka ze świata nauki w świat pracy może być szczególnie trudne. Biorąc ten trudny proces pod uwagę i chcąc wspierać młodzież w wyborach edukacyjnych, w dniach 10 – 12 czerwca 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie zorganizował „Dni Otwarte dla uczniów szkół”.W ramach zaplanowanej imprezy przewidziano cykl warsztatów dla uczniów, które są prowadzone przez doradców zawodowych tutejszego urzędu pracy. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele służb mundurowych (Komenda Miejska Policji, Straż Pożarna, Zakład Karny), którzy prezentują swoje oferty zatrudnieniowe.

Tematyka warsztatów:

„Poznaj rynek pracy i swoje kompetencje”


 1. „Co umiem, co potrafię – moje zasoby w drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego”

  • Co to są zasoby?
  • Jak rozpoznać swoje zasoby?
  • Jak wykorzystać swoje zasoby w pierwszej pracy?
  • Jak budować swoje zawodowe port folio?

2. „ Co w trawie piszczy – współczesny rynek pracy”

  • Czym jest rynek pracy;
  • Szanse i zagrożenia czekające na młodych na lokalnym rynku pracy;
  • Dlaczego warto być mobilnym na rynku pracy;
  • Całodniowa informacja n/t funkcjonowania urzędu dla przybywających do urzędu uczniów.

Tekst: Lucyna Krajewska (Powiatowy Urząd Pracy w Iławie), Fot. M. Rogatty (Starostwo Powiatowe w Iławie)