Władze Powiatu Iławskiego podpisały dziś, tj. w środę 5 czerwca, ważną umowę. Rozpoczyna ona budowę nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z Centrum Rehabilitacji w Iławie, która powstanie przy ul. Sucharskiego w Iławie. Wykonawcą inwestycji jest Firma Budowlana UNIB z Ostródy. 29 października 2021 roku inwestycja ma być planowo zakończona.


Pierwszy etap inwestycji polegać będzie na budowie bryły szkoły (tego dotyczy umowa) i będzie to  koszt w wysokości 22 mln 268 590,60 zł.


Do podpisania umowy na realizację I etapu inwestycji doszło w środę 5 czerwca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie.  Powiat Iławski reprezentował Starosta Powiatu Iławskiego – Bartosz Bielawski, Wicestarosta Powiatu Iławskiego – Marek Polański, Skarbnik Powiatu – Beata Szoka oraz członek Zarządu Powiatu Iławskiego – Maciej Rygielski, zaś wykonawcę właściciel firmy – Daniel Wygonowski (NA ZDJĘCIU)

Fot. www.powiat-ilawski.pl (M. Rogatty)