We wtorek 11 czerwca, o godz. 11:00, w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Zarządu Powiatu Iławskiego.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Iławskiego na lata 2017-2020” za okres 2017-2018.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu Iławskiego.