27 czerwca (czwartek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.


Porządek obrad przewiduje m. in. podjęcie przez Radę Społeczną uchwał w sprawach:

  1. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
  2. Zaopiniowania przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego.