25 czerwca (wtorek) o godz. 13:00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego.


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Iławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Iławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy (Grudziądz) – Iława-Ostróda.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Iławskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.