24 czerwca, o godz. 13.00 w sali nr 19 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.


Proponowany porządek posiedzenia zakłada m. in.:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania z budżetu powiatu dorocznej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół w Lubawie.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Zespole Szkół w Lubawie.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego technikum w pięcioletnie   technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego technikum w pięcioletnie   technikum w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego technikum w pięcioletnie   technikum w Zespole Szkół w Lubawie.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego technikum w pięcioletnie   technikum w Zespole Szkół   im. Ireny Kosmowskiej w Suszu.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego technikum w pięcioletnie   technikum w Zespole Szkół Rolniczych im. Heleny i Stanisława Sierakowskich
  w Kisielicach.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu iławskiego.