26 czerwca o godz. 13:00 w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów


Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Powiatowego szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2027.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok.