25 czerwca (wtorek), o godz. 12:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie nastąpi podpisanie umów na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych przez Powiat Iławski. Władze powiatu reprezentować będą Starosta Powiatu Iławskiego – Bartosz Bielawski, Wicestarosta – Marek Polański oraz Skarbnik Powiatu – Beata Szoka.

Projekty dotyczą:

  1. „Doposażenia bazy dydaktycznej na potrzeby utworzenia nowego kierunku Technik żywności w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Kształcenie zawodowe dla branży spożywczej” – kwota dofinansowania 181.668,61 zł.
  2. „ Budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego – etap I” – kwota dofinansowania ze środków PFRON 2.707.924,00 zł.