Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 42/179/19 z dnia 11 czerwca 2019 r. zadecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, na terenie powiatu iławskiego na rok 2019.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH – II zmiana

Uchwała zmieniająca Rady na 2019 r.-dyżury 23-7

Załącznik nr 1 rozkład III

załącznik nr 2 Miasto Iława

Fot. pixabay.com