Doceniając zasługi osób indywidualnych, zespołów i różnego rodzaju podmiotów w dziedzinie kultury oraz sportu Zarząd Powiatu Iławskiego co roku przyznaje nagrody w dziedzinie kultury fizycznej oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżnienia mają na celu uhonorowanie i wsparcie artystów, twórców kultury i animatorów życia kulturalnego, a także sportowców i trenerów, jak również stowarzyszenia i kluby sportowe, które przyczyniają się do rozwoju kultury i sportu na terenie powiatu iławskiego.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 17 czerwca (poniedziałek) o godz. 14.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Iławie
(ul. Sienkiewicza 1)