13 czerwca o godz. 13:00 w sali Nr 1 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się III Sesja XII Kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu Iławskiego.


Porządek obrad II Sesji XII Kadencji MRPI przewiduje: 

  1. Otwarcie obrad i sprawdzenie Quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Ślubowanie kandydatów.
  4. Sprawozdanie z kwietniowego II Integracyjnego Turnieju MRPI
  5. Sprawozdanie z majowej wizyty w schronisku
  6. Sprawozdanie z wydarzenia „Bezpieczny powiat”
  7. Sprawy organizacyjne związane z wymianą i wyjazdem do Hof
  8. Zamknięcie obrad II Sesji XII kadencji MRPI.