W piątek 31 maja, przed Starostwem Powiatowym w Iławie, odbył się happening antytytoniowy z udziałem dzieci i młodzieży z  iławskich szkół i placówek Powiatu Iławskiego. Inicjatorem i organizatorem akcji była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie.Najmłodsi uczestnicy wygłaszali hasła antytytoniowe, prezentowali transparenty oraz plakaty dotyczące szkodliwości biernego i czynnego palenia tytoniu. Kilka z nich nawiązywało do aktualnych zapisów ustawy „O ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”. Uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Iławie odczytali apel do dorosłych o czyste powietrze dla dzieci, który  wręczyli przedstawicielowi Starostwa Powiatowego w Iławie – członkowi Zarządu Powiatu Iławskiego, Maciejowi Rygielskiemu. Natomiast przedstawiciele Starostwa poczęstowali tych małych i większych uczestników happeningu cukierkami.


Tradycyjnie happening prowadziła Iwona Marchlewska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epiedemiologicznej w Iławie.


Następnie odbył się przemarsz uczniów  ulicą Sobieskiego i Niepodległości, pod Urząd Miasta Iława, gdzie również  odbył się happening antytytoniowy  z udziałem dzieci, młodzieży i nauczycieli szkół iławskich. Dzieci z Przedszkola „Majka” w Iławie wygłosiły wierszyki o tematyce antytytoniowej wobec zgromadzonej społeczności i przedstawicielki Urzędu Miasta w Iławie.

Ponadto przed Starostwem Powiatowym w Iławie, czynne były Stoiska Promocji Zdrowia obsługiwane przez ochotniczki z Iławskiego Klubu Amazonki. Zaprezentowały one pokazy samobadania piersi na fantomach, przeprowadzały  rozmowy i rozdawały ulotki nt. profilaktyki raka piersi oraz działalności Klubu. Pracownik Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie informował o obowiązujących zakazach palenia, skutkach ich nieprzestrzegania.


Tekst:  Mariola Krajewska,  zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, www.powiat-ilawski.pl

Fot. www.powiat-ilawski.pl

Fot. PSSE w Iławie