Współpraca pomiędzy polską a czeską Służbą Więzienną, a konkretnie pomiędzy związkiem zawodowym z Zakładu Karnego w Iławie i Zakładu Karnego w Pilznie, kwitnie. W dniach 23-27 kwietnia 2019 r. odbyła się już czwarta wizyta związkowców z Iławy u kolegów związkowców w Republice Czeskiej.

Wszystko zaczęło się 8 maja 2013 r., w miejscowości Pilzno, gdzie zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Związkiem Zawodowym Zakładu Karnego w Iławie reprezentowanym przez Edwarda Jasika, a Związkiem Zawodowym Zakładu Karnego w Pilznie, reprezentowanym przez Tomáše Jarkovského. Podpisanie rzeczonego Porozumienia, było możliwe dzięki koledze Przewodniczącego Związku Zawodowego Służby Więziennej Republiki Czech Josefa Malý. W porozumieniu określono cel zasadniczy, który polega na wymianie doświadczeń na niwie zawodowej i związkowej, jak również współpraca  w sferze kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, stanowiącej podstawę do organizowania wypoczynku i integracji funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa obu krajów. Porozumienie określało współpracę w latach 2013 i 2014. Aby kontynuować  współpracę w dniu 27 marca 2015 r., w Pilznie, Edward Jasik i Tomáš Jarkovský podpisali kolejną umowę o wzajemnej współpracy na lata 2015-2020.

W ostatniej wizycie do Czech wzięło udział 22 funkcjonariuszy – związkowców, w tym jedna koleżanka, która reprezentowała Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Czesława Tułę. Uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z funkcjonowaniem czeskich jednostek penitencjarnych w Plzeň i Praha – Pankrác.

Gospodarze szczegółowo odpowiadali na nasze liczne pytania, chętnie pokazywali i wyjaśniali rozwiązania stosowane w funkcjonowaniu jednostek penitencjarnych w Czechach.

Sposób funkcjonowania jednostek penitencjarnych u naszych sąsiadów, jest odmienny od realiów polskich. Na podkreślenie zasługuje fakt, że niektóre nasze rozwiązania są wdrażane w Czechach.

Strona gospodarzy przygotowała bogaty program pobytu, w którym oprócz wymiany doświadczeń zawodowych, znalazło się również miejsce na poznanie kilku zabytkowych miejsc o znaczeniu kulturowym i historycznym. Praga to pełne zabytków miasto, wpisane na listę UNESCO, a w Pradze oczywiście  XV-wieczny zegar astronomiczny Orloj, Most Karola i słynne Hradczany, gdzie znajduje się Zamek Praski – dla Czechów ma on takie znaczenie, jak dla Polaków Wawel. W Pilznie czwartym co do wielkości mieście Czech oczywiście muzeum Pilsnera i zwiedzanie browaru – części bardzo nowoczesnej produkującej piwo Pilsner na cały świat.

Koleżanki i koledzy zostali również przyjęci w sali ceremonialnej ratusza przez Wiceprezydenta Pilzna. W latach wcześniejszych nasza delegacja została przyjęta przez Wiceministra Sprawiedliwości Republiki Czeskiej oraz Zastępcę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Czech.

Prezydentowi Pilzna, Dyrektorowi Zakładu Karnego w   Plzeň i Praha – Pankrác oraz kolegom związkowcom, zostały przekazane upominki i materiały promocyjne od Starosty Powiatu Iławskiego Bartosza Bielawskiego oraz od  Burmistrza Miasta Iława Dawida Kopaczewskiego, Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz od związkowców z Iławy.

Aby realizacja porozumienia, była możliwa potrzebna jest każdorazowo zgoda Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Przewodniczący Edward Jasik z otrzymaniem zgody Pana gen. Jacka Kitlińskiego nie ma problemu i dlatego współpraca i wymiana doświadczeń trwa już siedem lat.

Podsumowując pobyt, koleżanki i koledzy byli pozytywnie zaskoczeni niektórymi rozwiązaniami, a szczególnie rozwiązaniami socjalnymi (stołówki dla funkcjonariuszy i pracowników w każdej jednostce).

Tekst i zdjęcia: Edward Jasik