W środę 22 maja, o godz. 12:00, w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa.


Proponowany porządek posiedzenia zakłada m.in.:

 1. Zaopiniowanie informacji dot. oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu iławskiego
  za rok 2018.
 2. Zaopiniowanie „Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie iławskim za rok 2018”.
 3. Zaopiniowanie Raportu z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  w Powiecie Iławskim na lata 2015-2020” za rok 2018 (część składowa „Raportu o stanie Powiatu Iławskiego za 2018 rok”).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków odstępowania od ustalenia, umarzania, odraczania, terminu płatności, rozkładania na raty opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Powiatowego Szpitala
  Wł. Biegańskiego w Iławie.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Rady Społecznej Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie.
 7. Zaopiniowanie sprawozdania Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego za rok 2018 w zakresie
  Realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń prawidłowości gospodarowania mieniem na podstawie informacji dyrektora szpitala (część składowa „Raportu o stanie Powiatu Iławskiego za 2018 rok”).

 

www.powiat-ilawski.pl

Fot. pixabay.com