W czwartek 23 maja, w Starostwie Powiatowym w Iławie, w sali nr 20, odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu Iławskiego. Początek sesji godz. 12:00. Tego samego dnia odbędzie się także posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.


Porządek obrad przewiduje m. in.:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019-2027,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok.

Tego samego dnia, tj. 23 maja, o godz. 13:00, w sali nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie odbędzie się posiedzenie  Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Tematy omawiane podczas posiedzenia to:

  1. Arkusze organizacji roku szkolnego 2019/2020 – uchwała Zarządu Powiatu.
  2. Młodzieżowa Rada Powiatu Iławskiego – sprawozdanie z działalności za 2018 rok.

www.powiat-ilawski.pl