W czwartek 30 maja, o godz. 8.00, w sali konferencyjnej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie odbędzie się posiedzenie Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.Porządek obrad przewiduje m. in. podjęcie przez Radę Społeczną uchwał w sprawach:

  1. Uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego  w Iławie
  2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
  3. Wyrażenia opinii na temat podziału zysku Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego
    w Iławie za 2018 rok.
  4. Zaopiniowania przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego.
  5. Zmiany planu inwestycyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
  6. Zaopiniowania rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie za 2018 rok.